Besplatni mali oglasi. Online prodavnice.

Termička obrada Termička obradaTermička obrada - uvod

Bicikle, oprema i delovi / Gradski bicikli Bicikle, oprema i delovi / Gradski bicikli | Unešen: | pre dve godine | Pregledi: 149
Termička obrada  Termička obradaTermička obrada - uvod
Oceni: (0)   (0) | Pogledaj sve ocene
Oglasi korisnika petras (11)
Skraćen link:
Unešen: | pre dve godine | Pregledi: 149
Količina: 1
Stanje: Novo
Grad: Ada
Pošaljite poruku autoru oglasa za više informacija.
Prodajem ISTEKAO OGLAS

Prijavite se kako bi kontaktirali autora.
Termička obrada Termička obradaTermička obrada - uvod
Gasno nitriranje Nitriranje po Deganit postuku Cementacija
Karbonitriranje Indukciono kaljenje
Termička obrada u vakuumu
Kaljenje Poboljšanje
Žarenje
U oblasti termičke obrade u primeni su postupci:
Meko i normalizacijsko žarenje
Poboljšanje
Indukciono kaljenje i kaljenje u vakuumu
Cementacija i karbonitriranje u gasu
Kratkotrajno i dugotrajno gasno nitriranje
Boriranje u prahu
Tvrdo lemljenje
Termička obrada obojenih metala


Za obavljanje termičke obrade na raspolaganju je najmodernija oprema klasične i gasne peći, vakuum peći, indukcioni aparati . U pećima se ostvaruju temperature do 1080 º C, izuzetno i do 1100º C, sa tačnošću ±15ºC. Dimenzije radnog prostora kreću se od 500 x 600 x 1100 mm za vakuum peći, do 900 x 2000 za jamske peći a težine šarže do 1000kg. Indukciono se mogu okaliti delovi prečnika 250mm i dužine 1250mm.


kiseonickom sondom

Чементација - naugljeničenje
Poboljsanje
Izvodi se u jednokomornim i dvokomornim pecima i drugim komornim pecima sa elektrolucnim grejanjem. Dimenzije delova (maksimalne) su:
Normalizacija
Obavlja se u komornim pecima sa vagonetom, uz elektricno zagrevanje delova bez zastitne atmosfere. Maksimalna duzina delova za normalizaciju je 2000 mm.
Kaljenje pod presom
Ovim postupkom se kale delovi nepovoljne geometrije (tanjirasti i prstenasti zupcanici i sl.). Maksimalni precnik delova za ovu operaciju je 650 mm.
Indukciono kaljenje
Izvodi se na univerzalnim uredjajima snaga 100 - 250 kNJ. Maksimalni precnik kod delova aksijalnih lezajeva je 2000 mm.
Plameno kaljenje
Moguce je kaljenje zupcanika standardnih modula od 5 do 25 mm metodom zub po zub. Granicni gabariti delova za plameno kaljenje su:
Diferencijalno kaljenje
Moguce je diferencijalno kaljenje rotacionih delova, precnika do 400 mm.
Nikotiranje
Izvodi se u jednokomornim i dvokomornim pecima za cementaciju uz automatsku regulaciju procesa. Dimenzije delova za nikotiranje su:
Jonsko nitriranje
Koristi se za otvrdnjavanje kovackih gravura, delova izlozenih velikom opterecenju, reznih alata i td.

........................................
Termička obrada


Off-line oblast termička obrada uključuje sledeće:
1. Linija se sastoji od 3 komora peći za spheroidizing žarenje in neutral protective atmosfera azota. Moguće je da se tretira rešetke sa prečnikom od 20 do 160 mm i dužine do 12 m. barovi su položi na multitier podršku u jednoj +(za malih delova) sa ukupne težine do 25 ÷ 30 t.
2. Linija se sastoji od 1 neprekidne linije isothermal žarenje bara sa diameter 20-80 mm pod kontrolisanim atmosfera uz indirektno zagrevanje emitovanjem cevi.
3. Linija se sastoji od 2 jedinice toplote tretmana for termički tretman namotaja diameter 5,5-50 mm za spheroidizing i mekog žarenja u neutral zaštitnoj atmosferi azotą
Predgrevanje materijala
Termička obrada u predfabrikaciji
Termička obrada na montaži
Termička obrada u peći
Specijalne peći
Servis za sušenje
Izrada, servis i baždarenje opreme za termičku obradu
Prodaja mašina
Rentiranje mašina
Rentiranje radne snage.
Čišćenje odlivaka i završna termička obrada

Tehnička i tehnološka opremljenost pogona čistionice sa uređajima za rezanje, čišćenje i brušenje obezbjeđuje dobar kvalitet površine odlivaka. Komorne elektrootporne peći sa mogućnošću programiranja temperaturnog režima i njegovim registrovanjem, te uređajima za kalenje u vodi, ulju i struji zraka omogućuju visok nivo termičke obrade.
Peći za homogenizovanje bileta i trupaca, diskontinualne i protočne.
Peći za predgrevanje i homogenizovanje ingota i slabova, diskontinualne i protočne.
Peći za starenje ploča, limova i profila.
Peći za rastvorna žarenja i kaljenje sa pokretnim dnom, rolnama i "padajućim" dnom.
Peći za topljenje/pretopljavanje, održavanje i izlivanje, sa kipovanjem, rotirajuće.
Oprema za kaljenje u vodi, ulju ili na vazduhu.
Sistemi za manipulaciju šaržom.
Sistemi za upravljanje, kontrolu i registraciju procesa.
Visoka fleksibilnost proizvodnih mogućnosti livnice ogleda se i u tehničkoj opremljenosti kaluparnice. Automatizovana centralna priprema kalupne mješavine na bazi bentonita snabdjeva veliki dio proizvodnih kapaciteta kaluparnice. Kontinuirani mješač za pripremu mješavine ester-silikatnim postupkom smješten je na dijelu ručnog kalupovanja. Ostali postupci za pripremu mješavine na bazi furanskih veziva ili vodenog stakla locirani su na mjestima primjene za pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju i jezgranu.

Svi oglasi korisnika petras (11)

Termička obrada  Termička obradaTermička obrada - uvodTermička obrada  Termička obradaTermička obrada - uvodTermička obrada  Termička obradaTermička obrada - uvodTermička obrada  Termička obradaTermička obrada - uvodTermička obrada  Termička obradaTermička obrada - uvodTermička obrada  Termička obradaTermička obrada - uvodTermička obrada  Termička obradaTermička obrada - uvodTermička obrada  Termička obradaTermička obrada - uvod
Kliknite na sliku za prikaz u punoj rezoluciji.