Galerija slika za oglas Milosav Jovanović 1935-2014

Prodajem sliku Milosava Jovanovića 54x75 (tuš u boji) iz 1983. godine
Milosav Jovanović   1935-2014