Galerija slika za oglas Prevodi sa srpskog na engleski i obrnuto

Diplomirani filolog Anglistike sa dvadesetogodisnjim iskustvom prevodi tekstove sa srpskog na engleski i obrnuto.
Strana od 300 din,
LektoriĊĦem diplomske, seminarske, magistarske radove i doktorske disertacije iz svih oblasti.
Strana 80 din
Tel. 065 676 30 62
e-mail: minjakosanovic@yahoo.com
Prevodi sa srpskog na engleski i obrnuto