Galerija slika za oglas Rezervna dopuna za aqua detox aparat

Elektroda (rezervna) dopuna za aqua detox aparat

Set sadrzi : elektrodu, 30 kesa za 30 tretmana i kutiju soli.
Rezervna dopuna za aqua detox aparatRezervna dopuna za aqua detox aparatRezervna dopuna za aqua detox aparat