58
Besplatni mali oglasi. Online prodavnice.

Deklaracija za pravna lica:

Po članu 11. zakona o oglašavanju, lice (pravno ili fizičko) je dužno da oglašivaču (portal WebMarket) dostavi popunjenu deklaraciju. Deklaracija je dokument sa podacima proizvođača oglasne poruke i podacima oglašivača.

Deklaracija je validna 12 meseci od dana dostavljanja.

Popunjena i pečatirana (za pravna lica) deklaracija je obavezna za sve oglašivače koji se oglašavaju na portalu WebMarket.rs. Ukoliko deklaraciju popunjava fizičko lice, uz popunjenu deklaraciju je potrebno poslati i kopiju važeće lične karte.

Pogledajte zakon o oglašavanju u celosti OVDE.
Nepridržavanje ovog zakona će kao posledicu imati gašenje ili neobjavljivanje oglasa.

OVDE preuzmite deklaraciju koju treba popuniti i poslati.

Deklaraciju možete poslati na sledeći način:
E-mail-om na adresu: info@webmarket.rs
Poštom na adresu: Marketing agencija SPOT, Prištinska 9, 34000 Kragujevac

Predložite novu kategoriju Imate sugestiju ili predlog Imate problem?
Besplatna android igra - voznja aviona - unistavanje kapija - borba sa neprijateljima