Besplatni mali oglasi. Online prodavnice.

Svi oglasi u potkategoriji "Gradski bicikli"

ISTEKAO OGLAS!
Termička obrada Termička obradaTermička obrada - uvod Gasno nitriranje Nitriranje po Deganit postuku Cementacija Karbonitriranje Indukciono kaljenje Termička obrada u vakuumu Kaljenje Poboljšanje Žarenje U oblasti termičke obrade u primeni su postupci: Meko i normalizacijsko žarenje Poboljšanje Indukciono kaljenje i kaljenje u vakuumu Cementacija i karbonitriranje u gasu Kratkotrajno i dugotrajno gasno nitriranje Boriranje u prahu Tvrdo lemljenje Termička obrada obojenih metala Za obavljanje termičke obrade na raspolaganju je najmodernija oprema klasične i gasne peći, vakuum peći, indukcioni aparati . U pećima se ostvaruju temperature do 1080 º C, izuzetno i do 1100º C, sa tačnošću ±15ºC. Dimenzije radnog prostora kreću se od 500 x 600 x 1100 mm za vakuum peći, do 900 x 2000 za jamske peći a težine šarže do 1000kg. Indukciono se mogu okaliti delovi prečnika 250mm i dužine 1250mm. kiseonickom sondom Чементација - naugljeničenje Poboljsanje Izvodi se u jednokomornim i dvokomornim pecima i drugim komornim pecima sa elektrolucnim grejanjem. Dimenzije delova (maksimalne) su: Normalizacija Obavlja se u komornim pecima sa vagonetom, uz elektricno zagrevanje delova bez zastitne atmosfere. Maksimalna duzina delova za normalizaciju je 2000 mm. Kaljenje pod presom Ovim postupkom se kale delovi nepovoljne geometrije (tanjirasti i prstenasti zupcanici i sl.). Maksimalni precnik delova za ovu operaciju je 650 mm. Indukciono kaljenje Izvodi se na univerzalnim uredjajima snaga 100 - 250 kNJ. Maksimalni precnik kod delova aksijalnih lezajeva je 2000 mm. Plameno kaljenje Moguce je kaljenje zupcanika standardnih modula od 5 do 25 mm metodom zub po zub. Granicni gabariti delova za plameno kaljenje su: Diferencijalno kaljenje Moguce je diferencijalno kaljenje rotacionih delova, precnika do 400 mm. Nikotiranje Izvodi se u jednokomornim i dvokomornim pecima za cementaciju uz automatsku regulaciju procesa. Dimenzije delova za nikotiranje su: Jonsko nitriranje Koristi se za otvrdnjavanje kovackih gravura, delova izlozenih velikom opterecenju, reznih alata i td. ........................................ Termička obrada Off-line oblast termička obrada uključuje sledeće: 1. Linija se sastoji od 3 komora peći za spheroidizing žarenje in neutral protective atmosfera azota. Moguće je da se tretira rešetke sa prečnikom od 20 do 160 mm i dužine do 12 m. barovi su položi na multitier podršku u jednoj +(za malih delova) sa ukupne težine do 25 ÷ 30 t. 2. Linija se sastoji od 1 neprekidne linije isothermal žarenje bara sa diameter 20-80 mm pod kontrolisanim atmosfera uz indirektno zagrevanje emitovanjem cevi. 3. Linija se sastoji od 2 jedinice toplote tretmana for termički tretman namotaja diameter 5,5-50 mm za spheroidizing i mekog žarenja u neutral zaštitnoj atmosferi azotą Predgrevanje materijala Termička obrada u predfabrikaciji Termička obrada na montaži Termička obrada u peći Specijalne peći Servis za sušenje Izrada, servis i baždarenje opreme za termičku obradu Prodaja mašina Rentiranje mašina Rentiranje radne snage. Čišćenje odlivaka i završna termička obrada Tehnička i tehnološka opremljenost pogona čistionice sa uređajima za rezanje, čišćenje i brušenje obezbjeđuje dobar kvalitet površine odlivaka. Komorne elektrootporne peći sa mogućnošću programiranja temperaturnog režima i njegovim registrovanjem, te uređajima za kalenje u vodi, ulju i struji zraka omogućuju visok nivo termičke obrade. Peći za homogenizovanje bileta i trupaca, diskontinualne i protočne. Peći za predgrevanje i homogenizovanje ingota i slabova, diskontinualne i protočne. Peći za starenje ploča, limova i profila. Peći za rastvorna žarenja i kaljenje sa pokretnim dnom, rolnama i "padajućim" dnom. Peći za topljenje/pretopljavanje, održavanje i izlivanje, sa kipovanjem, rotirajuće. Oprema za kaljenje u vodi, ulju ili na vazduhu. Sistemi za manipulaciju šaržom. Sistemi za upravljanje, kontrolu i registraciju procesa. Visoka fleksibilnost proizvodnih mogućnosti livnice ogleda se i u tehničkoj opremljenosti kaluparnice. Automatizovana centralna priprema kalupne mješavine na bazi bentonita snabdjeva veliki dio proizvodnih kapaciteta kaluparnice. Kontinuirani mješač za pripremu mješavine ester-silikatnim postupkom smješten je na dijelu ručnog kalupovanja. Ostali postupci za pripremu mješavine na bazi furanskih veziva ili vodenog stakla locirani su na mjestima primjene za pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju i jezgranu.
Broj otvaranja: 69
petras - svi oglasi (11)
Bicikle, oprema i delovi /
Gradski bicikli
Količina: 1
Grad: Ada
Kupujem/prodajem: Prodajem
Broj otvaranja: 236
micko65 - svi oglasi (1)
Bicikle, oprema i delovi /
Gradski bicikli
Količina: 1
Grad: Niš
Kupujem/prodajem: Prodajem
Grad: