Besplatni mali oglasi. Online prodavnice.

Svi oglasi u potkategoriji "Industrijska oprema"

‹ Prethodna 1 2 Sledeća ›
ISTEKAO OGLAS!
PRIMENA Centrifugalni ventilatori serije GGE , pogodni su za čišćenje kontaminiranih isparenja iz vazduha. Oni nalaze svoju primenu u sistemima za klimatizaciju, za ekstrakciju dima nastalog kao proizvod isparenja kod zavarivanja, za isparenja iz komora za farbanje i lakiranje, kod hlađenja plastike i uopšte gde god postoji potreba za niskim pritiskom vazduha. Oni su predviđeni za transport vazduha maksimalne temperature od 80°C. INSTALACIJA Ova serija ventilatora može se izraditi sa 16 različitih položaja usisnog izlaza (8 u pravcu kazaljke na satu i 8 u smeru obrnutom od kretanja kazaljke na satu). Rotacija radnog kola i usisni izlaz postavljaju se po širini motora ventilatora. TEHNIČKI OPIS GGE centrifugalni ventilator je napravljem od zavarenog i ojačanog čeličnog lima 37 OL; radno kolo je napravljeno od izbalansiranog dinamičnog čelika OL 37; podrška motoru je čeličnim delovima OL 37 povezana sa kućištem ventilatora; usisni ulaz i izlaz napravljeni su u skladu sa standardom DIN 24154-24158, serija 3. MOTOR Ova serija ventilatora opremljena je trofaznim asihronim motorom, zatvorene konsktrukcije i spoljne ventilacije, IP 54, tip B3, u skladu sa pravilima međunarodne UNEL-OIK (IEC DIN 42 673). Na zahtev motori ventilatora mogu biti snabdeveni sa ramom, kao konstrukcijskim B5 - V1, što se odnosi na direktne kućne vrste ventilatora. (montaža za elektro motore konstruktivne veličine do 100) KW 0,37; obrtaji 1400/min; m3/h 3780; kgf/m2 17
Broj otvaranja: 238
sanuservice - svi oglasi (2)
Mašine i industrijska oprema /
Industrijska oprema
Količina: 1
Grad: Kragujevac
Kupujem/prodajem: Prodajem
ISTEKAO OGLAS!
Centrifugalni ventilatori serije GGM, , su pogodni za usisavanje prašnjavog vazduha i različitih odloženih čestica. Glavna karakteristika ovih ventilatora je njihova velika efikasnost pri usisavanju i evakuaciji kontaminiranih čestica vazduha različitih granulacija (zahvaljujući radnom kolu sa rotorom zakrivljenih lopatica i specijalnih profila). Ove ventilatore odlikuje veoma veliki raspon brzina, tako da se motor ne preopterećuje čak i kada radi pri maksimalnom protoku vazduha. Oni nalaze svoju primenu u fabrikama drvne industrije kod transporta piljevine i iverice, kod zapaljivih materijala, u mašinskoj industriji pri poliranju metala, kod pneumatskog transporta u industriji cementa, pri proizvodnji keramike, u mlinskoj, pekarskoj, tekstilnoj i hemijskoj industriji, i generalno gde god postoji potreba za evakuacijom štetnog vazduha nastalom pri niskom i srednjem pritisku. Ovi ventilatori su predviđeni za transport vazduha maksimalne temperature od 80°C. Za veće temperature, neophodno je odraditi određene promene pri izradi ventilatora. Kućište ventilatora napravljeno je od zavarenog i ojačanog čeličnog lima OL 37; dinamično izbalansirane zakrivljene lopatice radnog kola izrađene su od zavarene čelične ploče OL 37; osnova motora sastoji se od oblikovane čelične ploče OL 37 i povezana je sa kućištem ventilatora; usisni otvori su izrađeni u skladu sa standardom DIN 24154-24158 serija 4. Ova serija ventilatora ima trofazni asinhroni motor, zatvorene konstrukcije, spoljnu ventilaciju i spoljnu zaštitu - IP 54 tip B3, u skladu sa pravilima međunarodne UNEL-MEC. kw 0,18; obrtaji 2800/min; m3/h 840; kgf/m2 42
Broj otvaranja: 154
sanuservice - svi oglasi (2)
Mašine i industrijska oprema /
Industrijska oprema
Količina: 1
Grad: Kragujevac
Kupujem/prodajem: Prodajem
ISTEKAO OGLAS!
Tehničke karakteristike:
-Mobilni kontejner za kućni čvrsti otpad, 1100 litara, evropski standard ЕN 840-3
-Napravljen od čelika 1,25 do 1,5 mm,nosivost po tocku je 200 Kg
-Toplocinkovan
-Klizni, opružno pogonjeni, zaobljeni poklopac
-Nožna kočnica na dva prednja točka
-4 točka, svi obrtni i vijcima spojeni na telo I
Prednost kontejnera 1,1 m3 u odnosu na sve ostale sudove za smeće su:
1. Produktivnost pri utovaru smeća u Autosmećar i transport do deponije je 4 puta veća nego kod ostalih sudova za smeće.
2. Sa manjim brojem Autosmećara obavlja se isti posao.
3. Radnici koji rade na iznošenju smeća nisu izloženi fizičkim naporima, jer se kontejner diže, istresa u Autosmećar i spušta prazan na zemlju, pomoću istresača ugrađenog na Autosmećaru
4. Zauzimaju manji prostor pored zgrade.
5. Stabilan je i ne može se prevrnuti nezavisno od nagiba i konfiguracije zemljišta, ni neovlašćeno pokretati, sem radnika gradske čistoće, jer je snabdeven sigurnim kočnicama, te se fiksira po želji na određeno mjesto.
6. Veća je zapremina kontejnera, pa i kabasto smeće se može staviti u njega.
7. Ima poklopac koji se pomoću opruge automatski zatvara te smrad iz smeća ne prodire van i ne zagađuje okolinu.
8. Estetski je lepši od svih sudova za smeće, uklapa se u sve urbane sredine i iz njega se smeće ne vidi, te se može locirati i na trotoaru naselja-grada.
9. Vek trajanja mu je najmanje 10 godina i veći je nego kod ostalih sudova za smeće, jer je izrađen od kvalitetnog lima i zaštićen toplim cinkovanjem koje se radi sa punim otapanjem u kvalitetu 99,99 %.
10. Jeftini je od svih drugih sudova za smeće obzirom na vek trajanja i kapacitet prijema smeća.
Broj otvaranja: 296
vladimir 32 - svi oglasi (1)
Mašine i industrijska oprema /
Industrijska oprema
Količina: 1
Grad: Inđija
Kupujem/prodajem: Prodajem

Broj otvaranja: 431
djudja69 - svi oglasi (2)
Mašine i industrijska oprema /
Industrijska oprema
Količina: 1
Grad: Sremska Mitrovica
Kupujem/prodajem: Prodajem

‹ Prethodna 1 2 Sledeća ›
Grad: