Besplatni mali oglasi. Online prodavnice.

Svi oglasi u potkategoriji "Udruženja, organizacije i NVO"


GRAĐANSKE INICIJATIVE

E-Mail

GRAĐANSKE INICIJATIVE

Ostalo / Udruženja, organizacije i NVO
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA DEMOKRATIJU I GRAĐANSKO OBRAZOVANJE Grupa istaknutih NVO aktivista uključenih u antiratni pokret i nenacionalističku demokratsku opoziciju maja 1996. osnovala je Građanske inicijative, udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje. Osnivači Građanskih inicijativa su analizirali i procenjivali relativni neuspeh demokratskih pokreta protiv Miloševićevog režima. Prepoznata je velika potreba da se stvori društvena, građanska baza koja bi mogla podržati demokratske promene putem podučavanja građana o njihovim pravima, demokratiji, građanskom društvu i kako da budu aktivni građani, da bi mogli da odlučuju o sopstvenim životima. Građanske inicijative su osnovali: Dubravka Velat, Miljenko Dereta, Žarko Korać, Vukašin Pavlović, Rade Radovanović, Nadežda Gaće, Srdjan Bogosavljević, Nada Marinković, Milan Podunavac, Mina Vidaković, Nada Korać i Ivo Visković. Naša vizija je društvo jednakih i aktivnih građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj, pravnoj državi, uz puno poštovanje ljudskih prava. Naša misija je da jačamo građansko društvo putem obrazovanja, promovisanja demokratije i podrške aktivnom građanstvu. Naše osnovne vrednosti su jednakost i jednake mogućnosti, deljenje s drugima, posvećenost, tolerantnost, solidarnost, briga o ljudima, stvaranje veza i partnerskih odnosa s drugima, bez nametanja, kao i trajno obrazovanje za sve. Ljudi su najveća vrednost i resurs naše organizacije. Strategija GI je da je samo uklanjanjem regionalnih, nacionalnih, etničkih, verskih, rodnih i socijalnih barijera moguće izgraditi jaču, efikasniju i potencijalno održiviju NVO zajednicu, te samim tim doprineti razvoju društva uopšte. Mi nastojimo da prevaziđemo strah i izolaciju, koji su nasleđeni iz prošlosti i povećani u vreme Miloševićevog režima, tako što ćemo povezati ljude koji se inače ne bi sreli, što podstiče saradnju, zajedničke aktivnosti, razmenu ideja, učenje jednih od drugih. Zbog toga Građanske inicijative usredsređuju svoje aktivnosti na nevladine organizacije van Beograda, uspostavljajući veze sa manjim gradovima i ruralnim lokalitetima svuda po Srbiji, jer veruju da je važno povezati lokalne grupe sa onima u prestonici. Rešili smo da ne otvaramo lokalne kancelarije Građanskih inicijativa nego da svoj rad zasnivamo na saradnji s jakim i nezavisnim lokalnim partnerima. - žiro račun: 220-3702-44

SIMINA 9A, Tel.:011 2632631 , 011 2632 535
Websajt: www.gradjanske.org
ACES UDRUŽENJE INŽENJERA KONSULTANATA SRBIJE

E-Mail

Fokus

E-Mail

Fokus

Ostalo / Udruženja, organizacije i NVO
FOKUS NA PRAVIM VREDNOSTIMA Svaka dobra promena u društvu počinje od pojedinca: ako se pojedinac promeni nabolje, nabolje se menja i celokupno društvo. FOKUS - Udruženje za podsticaj razvoja društva, deluje s ciljem da podstakne sveobuhvatni razvoj društva u celini ali i njegovih pojedinih segmenata - kao što su položaj mladih, porodice, pripadnika različitih zanimanja i drugih socijalnih grupacija i kategorija - putem promovisanja hrišćanskih vrednosti. Živimo u vremenu u kome je sistem vrednosti poremećen a osnovni temelji društva narušeni, pa je zalaganje za implementaciju vrednosti poput dobrote, istine, vrednovanja svakog ljudskog bića, ljubavi, poštenja, miroljubivosti, praštanja...kao vrlina bez kojih nema zdravog i stabilnog društva, neophodno. Intelektualni, emocionalni, socijalni i duhovni razvoj pojedinca, zajednice i društva. Nažalost, sve je veće prisustvo narkomanije, side, nasilja, depresije, različitih problema u porodici, korupcije… Problemi su tako veliki da već duže vreme državne ustanove - škole, visokoškolske ustanove i ostale relevantne institucije - ne mogu same da se izbore s njima. Zato je potrebna inicijativa celokupnog društva. U odseku rada sa mladima, koji predstavljaju buduće nosioce našeg društva, stavljamo akcenat na izgrađivanje karakternih osobina pojedinca, važnost životnog fokusa na pravim vrednostima, odlike vođe sa integritetom i praktične veštine vođstva. U odseku rada sa porodicama podstičemo negovanje zdravog braka i dobrih porodičnih odnosa kroz radionice, grupe podrške, savetovalište, seminare i konferencije za bračne parove. Takođe, jedan od naših projekata usmeren je ka poslovnim ljudima s ciljem da se podstakne poslovanje sa integritetom i ovladavanje veštinama koje su neophodne za kvalitetno poslovanje. Organizujemo seminare i radionice o javnom nastupu, odnosima s javnošcu, organizovanju događaja, intergritetu lidera, liderstvo sa uticajem, profil ličnosti - DISC test, komunikacija, emocionalnoj iteligenciji i timksom radu. Smatramo da je važno ulagati u pojedinca jer svaka dobra promena u društvu počinje od pojedinca: ako se pojedinac promeni nabolje, nabolje se menja i celokupno društvo. Udruženje Fokus svoj celokupni rad sprovodi kroz: - Organizovanje predavanja, konferencija, seminara, tribina, grupa za diskusiju, kurseva, klubova, izleta, letnjih kampova, višednevnih ekskurzija, sportskih, muzičkih, multimedijalnih i drugih kulturnih manifestacija (koncerata, filmskih projekcija, debatnih i drugih klubova) - Savetodavnu pomoć mladima, odraslima i porodicama - Preventivnu edukaciju mladih u srednjim školama ( Reproduktivno zdravlje, Prevencija side i abortusa i razni oblici zavisnosti - droga, nikotin, kockanje/kladionice, pornografija, video-igrice ) - Različita medijska izdanja kao sto su: časopis za studente Vox, knjige, brosure, filmovi, multimedijalne prezentacije… - Kontinuiranu saradnju sa sličnim organizacijama iz zemlje i inostranstva - Pokretanje inicijativa koje imaju značaj za razvoj društva i regiona u celosti

Maksima Gorgog 42, Novi Sad, Novi Sad, Tel.:021 6621 601
Websajt: www.fokus.org.rs
Grad: